Ηρώων Σκοπευτηρίου 2,  121 61 Καισαριανή
Τηλέφωνο: +30 210-7522066 - Φαξ: +30 210-7510213
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΥπηρεσίεςΟπουδήποτε υπάρχει Ανάγκη
Επί Τόπου Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την Μεταφορά και Εγκατάσταση των ανταλλακτικών στο χώρο λειτουργίας τους. Ολα τα εργαλεία, υλικά, ευκολίες και το προσωπικό παρέχονται από την εταιρία μας. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες Επίβλεψης κατά την εγκατάσταση.
Πλεονεκτήματα

  • Συνατότητα παράδοσης έργων "με το κλειδί στο χέρι".
  • Πλήρης ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.
  • Διαθέτουμε έμπειρο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό.
  • Ιδιόκτητα Μέσα για την εκτέλεση των εργασιών.
  • Ευελιξία στις συνεργασίες - Συμπράξεις.
Kampakas SA can make Assembly on Site
Kampakas SA delivers Worldwide
Kampakas SA can make Assembly on Site
  • Σειρά φορητών εργαλείων άρμοσης - εξάρμοσης.
  • Φορητές μηχανές κοπής και συγκόλλησης.
  • Φορητές συσκευές ελέγχου συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικών ελέγχων.
  • Φορητές συσκευές μέτρησης και διαστασιολόγησης.
  • Διεθνής εμπειρία.
Επιστροφή στο περιεχόμενο