Ηρώων Σκοπευτηρίου 2,  121 61 Καισαριανή
Τηλέφωνο: +30 210-7522066 - Φαξ: +30 210-7510213
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΒοηθητικάΗ Καμπάκας ΑΒΕΕ στο CERN
Το έργο με το CERN ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν να σχεδιάσουμε και να παράξουμε τα χυτά κελύφη των ανιχνευτών δέσμης του CERN για τη βόρεια ζώνη στόχευσης. Μετά τις αρχικές συζητήσεις και τον απαραίτητο έλεγχο και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της Καμπάκας ΑΒΕΕ από τους εκπροσώπους του CERN, η Καμπάκας ΑΒΕΕ ανέλαβε τελικά τη σύμβαση. Το αντικείμενο της εργασίας περιελάμβανε την παραγωγή τεσσάρων διαφορετικών αντικειμένων (τρία από σιδηρούχα και ένα από κράμα αλουμινίου) σε διάφορες ποσότητες, ξεκινώντας από σχέδια και απλά αρχεία 3d. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του έργου περιορίστηκε σε λίγους μόνο μήνες λόγω των περιορισμών του πειραματικού σχεδιασμού του CERN. Ετσι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Καμπάκας ΑΒΕΕ. έπρεπε να εκτελέσει μελέτη, κατασκευή πρωτοτύπων, χύτευση, θερμική κατεργασία, μηχανουργική κατεργασία, επιφανειακή προστασία και τελικό ποιοτικό έλεγχο όλων των εξασρτημάτων, ώστε να είναι σε θέση να τα παραδώσει εγκαίρως.
Το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη έγκυρων τρισδιάστατων αρχείων των τμημάτων. Αυτά τα τρισδιάστατα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση FEM, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας χύτευσης, την κατασκευή των πρωτοτύπων (μοδέλα) που απαιτούνται για τη χύτευση και την διακρίβωσή τους. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, η ανάλυση FEM έδειξε ότι το σχήμα στερεοποίησης των τμημάτων παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες λόγω του περίπλοκου σχήματος και των λεπτών τοιχωμάτων των αντικειμένων. Η εκτεταμένη ανάλυση και οι πολυάριθμες δοκιμές προσομοίωσης είχαν ως αποτέλεσμα τον τελικό προσδιορισμό μιας αξιόπιστης διάταξης χύτευσης που θα πληρούσε όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη σωστή τροφοδοσία και τις συγκεντρώσεις τάσεων σε ορισμένες περιοχές. Τα πρωτότυπα (μοδέλα) κατασκευάστηκαν και παράχθηκαν δοκιμαστικά χυτά για να επικυρωθούν οι διαδικασίες χύτευσης.
Εκείνη τη στιγμή η μελέτη έδωσε τη θέση της στην πραγματική παραγωγή, η οποία χρησιμοποίησε δύο γραμμές: μία για τα σιδηρούχα και μία για τα μη σιδηρούχα (αλουμινίου) κράματα. Τα χυτά προϊόντα παράχθηκαν, καθαρίστηκαν, υπέστησαν θερμική κατεργασία, επιθεωρήθηκαν λεπτομερώς και τελικά μεταφέρθηκαν στο μηχανουργείο. Τα βήματα μηχανουργικής κατεργασίας για κάθε αντικείμανο είχαν ήδη καθοριστεί στο στάδιο της μελέτης. Μετά την τελική επιθεώρηση των διαστάσεων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης πιστοποίησης, τα αντικείμενα υπέστησαν επιφανειακή προστασία και ήταν έτοιμα προς παραλαβή από τους επιθεωρητές του CERN.
Ολοι οι εργαζόμενοι της Καμπάκας ΑΒΕΕ οι οποίοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, συνέβαλαν σε ένα τόσο προηγμένο έργο, είναι περήφανοι για το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι η επιτυχία του, είναι πρόκριμα για παρόμοια έργα, τα οποία έχει αναλάβει η Καμπάκας ΑΒΕΕ.

Kampakas SA plant in Xanthi, Greece
Kampakas SA performs Casting Simulation
CERN parts produced by Kampakas SA
Μελέτη

Λογισμικό CAD CAM για την επιτάχυνση της κατασκευής πρωτύπων καθώς επίσης και την εξασφάλιση των αυστηρών διαστασιακών απαιτήσεών τους.
Ανάλυση FEM για τη προσομοίωση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας χύτευσης και αποφυγή δοκιμών πραγματικής παραγωγής που απαιτούν χρόνο.
Χύτευση

Χρήση πρώτης ποιότητας πρώτων υλών και αυστηρή επίβλεψη, έλεγχος και τήρηση των μεταβλητών της παραγωγής. Ολες αυτές οι μεταβλητές έχουν καθοριστεί προηγουμένως - κατά τη διάρκεια της μελέτης - χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους προσομοίωσης χύτευσης.
Θερμική

Η θερμική κατεργασία είναι κρίσιμη για τις ιδιότητες των εξαρτημάτων. Παρακολουθούμε τους κύκλους θερμικής κατεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Το ακριβές γράφημα χρόνου - θερμοκρασίας έχει προσδιοριστεί προηγουμένως, με βάση τη μοναδική χημική ανάλυση κάθε παρτίδας.
Μηχανουργείο

Η διαστασιολογική συμμόρφωση του τελικού προϊόντος και η επαναληψιμότητα της διαδικασίας καθορίζεται από την ποιότητα της μηχανουργικής κατεργασίας. Χρησιμοποιούμε CNC μηχανουργική κατεργασία με σύγχρονες και στιβαρές μηχανές.
Επιστροφή στο περιεχόμενο